Project Fivelzigt

Voorhuis Flexion

Bouwbedrijf Kooi heeft in 2014 de aardbevingsschade van het voorhuis van het monumentale bedrijfspand van Flexion in Delfzijl hersteld.  
Hierin zijn kantoren gevestigd van o.a. uitzendbureaus.

Schuur Fivelzigt

In juni 2015 zijn wij gestart met de wederopbouw van de achterliggende schuur ‘Fivelzigt’. 
De schuur is in oude glorie hersteld door middel van het herstellen van de fundering, vloeren, 7000 gevelstenen en het dak.
Ook hebben wij een aardbevingsbestendigere constructie aangebracht.
Het was een groot project waar nieuwe bouwtechnieken werden gecombineerd met het behouden van oude bouwmaterialen.