Schoorstenen

Preventief verwijderen en vervangen van High Risk Building Elements (o.a. schoorstenen)

Naast het herstellen van aardbevingschade, heeft Bouwbedrijf Kooi in opdracht van de NAM preventief schoorstenen verwijderd. 
Het ging om schoorstenen die een mogelijk risico vormen bij een volgende aardbeving.

In de eerste serie ging het om ca. 165 schoorstenen, in o.a. Loppersum, Stedum, ´t Zandt en Middelstum die door ons werden uitgevoerd.

Werkwijze

Tijdens visuele inspecties wordt een inschatting gemaakt of gebouwelementen, voornamelijk schoorstenen, een risico vormen. Mocht dit zo zijn dan bezoekt een inspecteur de woning. Met de huiseigenaren wordt een Plan van Aanpak opgesteld. Zodra u, als huiseigenaar, dit plan voor akkoord hebt getekend, komt Bouwbedrijf Kooi in actie. Wij calculeren de opdracht en gaan na opdracht van de NAM/CVW over tot uitvoering. De schoorstenen worden gesloopt en in de meeste gevallen worden ze vervangen door lichtgewicht schoorstenen.

Voordat met de uitvoering wordt begonnen is er een "startwerkbespreking" met de bewoner(s). Tijdens dit gesprek worden de uit te voeren werkzaamheden besproken en is de veiligheid voor de bewoner(s), medewerkers en omgeving een belangrijk punt.