Nieuwbouw

Aardbevingsbestendig bouwen

Door de aardbevingen in Groningen lopen gebouwen schade op. In de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR 9998) staat hoe nieuwe en bestaande gebouwen aardbevingen kunnen weerstaan.


Richtlijn aardbevingsbestendig bouwen

De NEN ontwikkelde de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen. Het is een hulpmiddel bij bepaling of nieuwe of bestaande gebouwen in Groningen bestand zijn tegen aardbevingen. In de richtlijn staan praktische methoden en rekenregels.

In Nederland was nog geen ervaring met aardbevingsbestendig bouwen. Daarom ontwikkelde NEN, samen met experts, de richtlijn. Deze richtlijn is op 18 december 2015 gepubliceerd. De definitieve versie van de richtlijn wordt in 2016 aangewezen in de Regeling bouwbesluit. Vanaf dat moment is NPR 9998 verplicht.

Nieuwbouwregeling voor aardbevingsbestendige bouw

De pilot nieuwbouwregeling NAM houdt bij nieuwbouw rekening met het aardbevingsrisico door gaswinning. NAM, inmiddels Vervolg Nieuwbouwregeling via NCG, biedt hiervoor technische en financiële ondersteuning. Lees hier meer over de nieuwbouwregeling en de bijbehorende voorwaarden.

Aardbevingsbestendigheid industriële installaties

De Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE) begeleidt onafhankelijke onderzoeken naar de aardbevingsbestendigheid van industriële installaties in de Eemsdelta. Hiervoor hebben Deltares en TNO, op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, een advies gemaakt. Ingenieursbureaus kunnen met dit advies het effect van aardbevingen op bedrijven in de industriegebieden Delfzijl en Eemshaven bepalen.