Versterkingsproject 9 woningen Zandeweer afgerond

Bewoners in Zandeweer vieren feest

Versterkingsproject negen woningen aan de Albert van der Zielstraat afgerond

Wie door de Albert van der Zielstraat in Zandeweer loopt, krijgt het gevoel dat hier negen mooie nieuwbouwwoningen zijn gebouwd. Maar schijn bedriegt, deze huizen zijn in een tijdsbestek van drie maanden door Centrum Veilig Wonen, woningstichting De Delthe en Bouwbedrijf Kooi Appingedam versterkt, verduurzaamd en verbeterd. Het resultaat: negen ‘nieuwe’ comfortabele, aardbevingsbestendige en energiezuinige woningen. De bewoners vieren dus de feestdagen in een ‘nieuw', comfortabel en aardbevingsbestendig huis. Voor Centrum Veilig Wonen, Bouwbedrijf Kooi Appingedam en De Delthe iets om feestelijk bij stil te staan. 

De oplevering die bij de woningen plaatsvond, was gehuld in een gezellige wintersfeer. Bewoners, omwonenden, Bouwbedrijf Kooi, Centrum Veilig Wonen en Woningstichting De Delthe proostten met warme chocomel op het succesvolle resultaat. De woningen maken deel uit van een project, waarbij Bouwbedrijf Kooi één van zeven aannemers is die woningen van acht corporaties uit het gebied van het Groninger gasveld aardbevingsbestendig verbouwt, verbetert én verduurzaamt. Dat gebeurt in opdracht van NAM en Centrum Veilig Wonen. 

Aardbevingsveilig & energiezuinig
Voor De Delthe is het belangrijk dat de woningen niet alleen versterkt worden, maar ook verduurzaamd worden. Daarom zijn de woningen energiezuinig gemaakt en kregen ze een modern uiterlijk. Zo worden de woningen niet alleen aardbevingsbestendig, maar ook toekomstbestendig en worden de woonlasten verlaagd. Alle woningen zijn verbeterd zonder huurverhoging door te berekenen. De energiebesparende maatregelen worden door de bewoners betaald met een energieprestatievergoeding van één euro per vierkante meter woonoppervlak. De prijs van één euro is relatief laag, doordat de NAM een deel van de verduurzamingskosten met het versterken voor haar rekening neemt. Bewoners betalen in de toekomst vrijwel geen energielasten meer aan hun energieleverancier. Het energiezuinig maken van de woningen gebeurt volgens het concept nul-op-de-meter. Dit betekent dat het huis net zoveel energie opwekt als dat het bij bewoning door een gemiddeld gezin gebruikt. Het opwekken van de energie gebeurt met een warmtepomp en zonnepanelen. Gas heeft de woning niet meer nodig. 

Onderdeel van een groter project
De woningen maken deel uit van een project, waarbij Bouwbedrijf Kooi Appingedam één van zeven aannemers is die 1.650 woningen van acht corporaties uit het gebied van het Groninger gasveld aardbevingsbestendig verbouwt, verbetert én verduurzaamt. 


Lees ook het persbericht op RTV Noord