Kantens, Uithuizen, Woldendorp

Zeven aannemers

Bouwbedrijf Kooi is één van de 7 aannemers die in het gebied van het Groninger gasveld 1.650 corporatiewoningen bouwkundig gaat versterken. In de eerste fase zijn 150 pilotwoningen onder handen genomen. Bouwbedrijf Kooi heeft daarvan 20 woningen toebedeeld gekregen.

Versterken, verduurzamen, nul op de meter 

De woningen zijn bouwkundig versterkt maar ook verduurzaamd. Door het aanbrengen van uitstekende isolatie en het plaatsen van duurzame installaties, zijn de woningen energieneutraal, of nul-op-de-meter gemaakt. Nul-op-de-meter betekent dat de woningen bij een gemiddeld huishoudelijk verbruik per jaar net zoveel energie opwekken als dat ze verbruiken.

Kantens, Uithuizen, Woldendorp

De 20 pilotwoningen die Bouwbedrijf Kooi onder regie van Centrum Veilig Wonen bouwkundig heeft versterkt en verduurzaamd, bevinden zich in Kantens, Uithuizen en Woldendorp.

In Kantens en Uithuizen zijn wij in november 2015 begonnen. Voorjaar 2016 hebben we de laatste 10 woningen uit de pilot aangepakt, verdeeld over twee straten in Woldendorp.

Onderstaande foto’s geven een impressie van de uitvoeringsfase van de Kooistraat 6 t/m 14 te Kantens en Fivelingoweg 2 t/m 10 te Uithuizen.